Bài mới
October 23, 2017

HỒ QUẢNG SỬ: AN DƯƠNG VƯƠNG

Đã xem 2459 lần

Tác giả: Ngọc Thiên Hoa
Diễn viên: Đoàn Trần Hữu Trang (NS Điền Trung, NS Thanh Thảo, NS
Hoàng Quân, NS Như Quỳnh, NS Trung Thảo) và Vũ đoàn Sao Việt – Anh Em.
(Tr ích DVD “Tiếng Hát Từ Trái Tim” – ngọc thiên hoa live show 2011).

1 2

Đã xem 2459 lần